SKADETAKSERING


Skadetakst utføres gjerne etter kollisjon, grunnstøting, velt på land, transportskade eller ved andre plutselige ytre påvirkninger som har påført båten skade. Oppdragsgiver er som regel forsikringsselskap/ skadeoppgjørsfirma eller noen ganger privatpersoner/ firma, da gjerne hvis de ikke har forsikring som dekker skaden eller en høy egenandel.

Skaden blir vurdert, og takstmann er gjerne behjelpelig med å finne verksted og følger opp reparasjonsarbeidene. Ofte er skader på båter uoversiktlige før arbeidene blir igangsatt, så en nøyaktig pris som man klarer å gi på bil er relativt sjeldent at man kan gi ved første befaring.

Tilbake til forsiden Tilbake til forsiden Send e-post til Are Wiig Mer infomasjon om skadetaksering Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om vedlikeholdsplan Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om vedlikeholdsplan