OPPFØLGING VED VERKSTEDSOPPHOLD


Størrelsen på denne tjenesten er avhengig av hvor store og kompliserte arbeider som skal utføres, verkstedets erfaring, og kundens ønske om hvor tett oppfølging.
Men det er en kjent sak at enkelte verksteder har tatt litt vel i med hva som er blitt gjort og fakturert, fordi oppdragsgiver ikke kunne kontrollere arbeidets omfang.
Eller at resultatet ikke ble bra fordi man var enige om å utføre jobben innen en kostnadsramme, og ikke la til det som måtte gjøres for å få et godt resultat.

Tilbake til forsiden Tilbake til forsiden Send e-post til Are Wiig Mer infomasjon om skadetaksering Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om vedlikeholdsplan Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om vedlikeholdsplan