BRUKTBÅTBEFARING, MED ELLER UTEN RAPPORT


Denne befaringen utføres ofte sammen med den potensielle kjøperen. Kjøper har her gjerne fått en pris av selger på båten som også gjenspeiler båtens stand i.h.t. selger.
Befaringen er en gjennomgang av båten, hvor det blir påpekt feil og mangler, samt verdioverslag av manglene. Resultatet er ofte at kjøper får vite om en del feil/ mangler som har blitt oversett, og får trukket fra overslagene i prisen på båten.
Dette pleier m.a.o. å lønne seg for båtkjøper, både kunnskapsmessig og økonomisk.
Oppdragsgiver ønsker ofte rapport hvis kjøpet blir gjennomført.

Tilbake til forsiden Tilbake til forsiden Send e-post til Are Wiig Mer infomasjon om skadetaksering Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om tilstandsrapport Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om bruktbåtbefaring Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om rådgivningstjenester Mer informasjon om vedlikeholdsplan Mer informasjon om oppfølging ved verkstedsopphold Mer informasjon om vedlikeholdsplan